Học chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Học chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo viên

học chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo viên tại Đà Nẵng Hà Nội HCM và các tỉnh Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Bình Huế,…miền trung tây nguyên.Đào tạo khóa học chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Đà Nẵng.

Chương trình bồi dưỡng Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III)

– Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III); thực hiện theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT; 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Giáo viên Trung học Phổ thông hạng I, hạng II, hạng III: thực hiện theo Quyết định 2510/QĐ-BGDĐT. 2509/QĐ-BGDĐT; 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Giáo viên Trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III: thực hiện theo Quyết định 2513/QĐ-BGDĐT. 2512/QĐ-BGDĐT; 2511/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Giáo viên Tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV: thực hiện theo Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT. 2515/QĐ-BGDĐT; 2514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Giáo viên Mầm non hạng II, hạng II, Giạng IV: thực hiện theo Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT. 2188/QĐ-BGDĐT; 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học Chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2

Khóa Học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tại Đà Nẵng Hà Nội HCM, Đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp gv chính tại Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:
1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

Mục tiêu chung

Sau khi bồi dưỡng học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

Đào tạo Chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 3

Chứng chỉ Đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tại Đà Nẵng, Đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tại Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).

Kinh phí đào tạo: 3.500.000đ/học viên/chương trình

Hồ sơ đăng ký học:
– Mẫu đơn có dán ảnh 3×4 đóng dấu giáp lai
– 01 bản sao giấy khai sinh
– Bằng cấp cao nhất (photo công chứng)
– 01 ảnh 34×6 để trong phong bì, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
– Giấy tờ chứng minh đang giữ hạng giảng viên, giáo viên theo quy định ở mục 1 (bản sao có công chứng)
Mọi chi tiết liên hệ : 0978 86 86 53 Ms Lành(P Đào tạo)
Email: halanh.danaco@gmail.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Video về khóa học