ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

THÔNG BÁO

V/v mở lớp bồi dưỡng Ngạch Văn thư, Văn thư trung cấp

(Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư)

1.Đối tượng:

+ Học viên chủ yếu là những người đang công tác trong lĩnh vực hành chính, vănphòng, văn thư, lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp; cáccơ quan Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệpvà các tổ chức kinh tế.

+ Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý công tác văn thư,lưu trữ (Chánh, phó văn phòng hoặc trưởng, phó phòng hành chính/ Cán bộ quản lýcông tác văn thư, lưu trữ cấp tỉnh và cấp huyện).

+ Cán bộ/nhân viên văn thư, lưu trữ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

2.Mục đích của lớp học:

–  Giúp các học viên nắm được đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà nước về công tác văn thư; bảo vệ bí mật Nhà nước.

– Sau khóa học, học viên nắm được các kiến thức cơ bản của công tác văn thư cũng như thực hiện tốt các công việc của công tác Văn thư

  1. Nội dung sơ lược:

Văn bản quản lý nhà nước, kỹ thuật soạn thảo văn bản,  quy trình soạn thảo và ngôn ngữ văn bản.

Quản lý và giải quyết văn bản đi- đến, lập hồ sơ hiện hành.

Công tác lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức Chính trị XH.

Ứng dụng tin học trong công tác văn thư

– Kỹ năng nghe nói, thuyết trình, thuyết phục; Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo.

  1. Học phí và địa điểm học:

 – Địa điểm :

+ Số 622 Điện Biên Phủ – Thanh Khê – Đà Nẵng

– Học Phí: 2,500,000đ/hv

  1. Chứng chỉ: Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng.Chứng chỉ do Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng cấp có giá trị vĩnh Viễn. Chứng chỉ là một trong các điều kiện để học viên có thể thi công chức ngạch Văn thư, Văn thư Trung cấp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline/zalo: 0978 86 86 53 (Ms.Lành)

Email: halanh.danaco@gmail.com

 

Đăng ký tư vấn

(*) Thông tin bắt buộc

Video về khóa học